Φεµινισµός χωρίς σύνορα

αποαποικιοποιώντας τη θεωρία,πραγµατώνοντας την αλληλεγγύη

 

Chandra Talpade Mohanty

µετάφραση : Ελένη Μπούρου & Τίνα Στάικου

επιστηµονική επιµέλεια: Στάθης Παπασταθόπουλος
 

Το Φεµινισµός χωρίς σύνορα ανοίγει µε τη ριζοσπαστική κριτική της Chandra Talpade Mohanty στον ∆υτικό φεµινισµό και κλείνει µε µια επικαιροποίηση αυτής της κριτικής αναφορικά µε µερικά από τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος φεµινισµός· µια επικαιροποίηση που βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο η συγγραφέας αντιλαµβάνεται τη σηµασία του φύλου µέσα στους φυλετικούς, ταξικούς και εθνικούς σχηµατισµούς της παγκοσµιοποίησης, προτρέποντας στη σύνδεση της διεθνικής φεµινιστικής πράξης µε τους αντικαπιταλιστικούς και τους αντιρατσιστικούς αγώνες. Η σκέψη της Mohanty δείχνει προς ένα φεµινισµό χωρίς σύνορα, ένα φεµινισµό που εµπλέκεται δυναµικά µε τις σύνθετες πραγµατικότητες ενός διεθνικού κόσµου.

ετοιμάζεται...

  • Facebook
  • Instagram