top of page
header%20misfit_edited.jpg
  • Εικόνα συγγραφέαmisfit

Κάλεσμα για συμμετοχή στο 5o τεύχος του misfit

Εκ-φορές του πολέμου: λόγοι, ασφάλεια, στρατός, υποκειμενικότητες


Το 1976, ο Foucault αντέστρεφε την κλασική ρήση του Clausewitz, ισχυριζόμενος ότι ο πόλεμος δεν είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, αλλά συνιστά την ιστορική βάση των πολιτικών διαρρυθμίσεων εξουσίας, βαθιά εγγεγραμμένος στους «εν καιρώ ειρήνης» κοινωνικούς θεσμούς. Λίγα χρόνια αργότερα, οι Deleuze-Guattari εισηγούνται ότι ο πόλεμος δεν ανάγεται στην πολιτική μορφή του κράτους, αλλά «έρχεται από αλλού»· η πολεμική μηχανή προηγείται κράτους και δικαίου και μάλιστα, ενίοτε, στρέφεται εναντίον τους. Έκτοτε, ένα ευρύ πεδίο ανάλυσης άνοιξε δρόμους σε έννοιες όπως «θανατοπολιτική», «κατάσταση εξαίρεσης», «γυμνές ζωές», «ασφαλειοποίηση», «επισφαλείς», «μη θρηνήσιμες ζωές» και στις συναντήσεις τους με τη συγκρότηση του έθνους, της τάξης, του φύλου και της σεξουαλικότητας.

Λιγότερο ή περισσότερο, όλα αυτά ενίοτε καταγγέλθηκαν ή κατανοήθηκαν ως «μεταμοντέρνες φιλολογικές παρεμβάσεις». Αντίστοιχα αγνοήθηκαν, εν πολλοίς, οι βαθιές πολιτικές επιπτώσεις τους στις ακλόνητες βεβαιότητες του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε τις διακρίσεις της πολιτικής (ομαλότητα-έκτακτη ανάγκη), του πολέμου (εμφύλιος-διακρατικός κλπ), της «ειρήνης» (δημοκρατία-εκτροπή), καθώς και τα συστήματα γνώσης και σχέσεων εξουσίας που τις συναρμολογούν. Ωστόσο, η ως τώρα εξέλιξη του 21ου αιώνα μοιάζει να επαναφέρει βίαια όλα όσα συστηματικά απορρίφθηκαν. Οι εξελίξεις στα σύγχρονα στρατιωτικά δόγματα διαμορφώνουν νέους όρους στη διεξαγωγή πολέμων, διακρατικών και εμφυλίων, «ειρηνευτικών» επιχειρήσεων, εθνοτικών εκκαθαρίσεων, που ονομάζονται «ειδικές στρατιωτικές» ή «αντιτρομοκρατικές» ή «υβριδικοί πόλεμοι δι’ αντιπροσώπων». Είκοσι χρόνια μετά την κήρυξη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», το 2020, οι κυβερνήσεις κήρυξαν «πόλεμο ενάντια στον αόρατο εχθρό», με αφορμή την Covid-19. Ανασκευάζοντας τις όψεις του «Εχθρού», οι επιχειρήσεις εναντίον μεταναστριών και προσφύγων αποκαλούνται πόλεμοι εναντίον «υπαρξιακών απειλών». Ο πόλεμος διαμορφώνεται ως ένα τεχνο-λογικό «συνεχές βίας» με πρό-σχημα την ασφάλεια, το οποίο διαμορφώνει κάθε πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας και συγκροτεί υποκειμενικότητες σε πλείστα πεδία: από τις διακρατικές στις κοινωνικές σχέσεις, τα πολιτικά και στρατιωτικά επιτελεία, τους εργασιακούς χώρους, τους δρόμους, τις οθόνες, τα σπίτια και τις κρεβατοκάμαρες.

Το 5ο τεύχος του misfit, θα επιχειρήσει να αναμετρηθεί με τις κλασικές εννοιολογήσεις του πολέμου, δεδομένου ότι σήμερα μοιάζουν να ανάγονται διαρκώς σε σύνολα διατυπώσεων και πρωτοκόλλων για «λόγους ασφάλειας», καθώς και με τις μεταλλάξεις που προκαλούνται στις πολιτικοστρατιωτικές δομές, στις μορφές του πολέμου και στα κυβερνολογικά παραδείγματα. Απευθύνουμε κάλεσμα για κείμενα τα οποία θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τα νέα χαρακτηριστικά που τέμνουν εγκάρσια τα γεγονότα του καιρού μας. Κείμενα τα οποία θα επιχειρήσουν να εξετάσουν υπό αυτό το πρίσμα τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης και διαχείρισης κρίσεων, τις έννοιες της ασφάλειας, της εξέγερσης και της αντι-εξέγερσης και τη διάδρασή τους με τις διασταυρώσεις του φύλου, της φυλής, της τάξης, της σεξουαλικότητας.

 

Ενδεικτικές θεματικές:

Πόλεμος, εθνικισμός και μιλιταρισμός

Σώμα και υποκειμενικότητες: ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, τάξης

Πόλεμος και (μητρο)Πόλεις:  Δόγματα ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας

Σύνορα, ζώνες αποκλεισμού και συμπερίληψης, εκκενώσεις

Κατασκευή του πολέμου στον δημόσιο λόγο

Πόλεμος, Ανθρωπισμός και Τέχνες

Πόλεμος και Τεχνολογία-Επιστήμη

Πόλεμος και (Πολιτική) Οικονομία     

Πόλεμος και Θεωρία Δικαίου

Θεωρίες για την ασφάλεια και την ελευθερία

Στρατός και αστυνομία: Εξέγερση και αντι-εξέγερση

Μιλιταρισμός και κοινωνικοί αγώνες: αντιπολεμικά κινήματα

Ιδέες, προτάσεις, σκέψεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές μπορούν να συζητηθούν με τις/ους επιμελήτριες/ές του τεύχους

 

Οδηγίες προς συγγραφείς:

1. Η έκταση των άρθρων δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τις 2500-3000 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία).

2. Οι περιλήψεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό (50-80 λέξεις).

3. Τα άρθρα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση misfit.vol5@gmail.com, σε μορφή Microsoft Office Word (Rich Text Format), σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 και οι παραπομπές να ακολουθούν το στυλ APA.

4. Τα άρθρα θα υποβάλλονται σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης από επιστημονική επιτροπή.

 

Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση περιλήψεων (abstract - 250 λέξεις):  10/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία έγκρισης-αποδοχής περιλήψεων: 17/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση άρθρων: 16/09/2024


Η συντακτική ομάδα του Misfit #5

 

Σοφία Κρατίδου, Υ.Δ. Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θανάσης Λάγιος, Δρ. Φιλοσοφίας - Εθνικό & Καποδιστρικακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Χαραλαμπόπουλος, ΜΔΕ Πολιτικής Φιλοσοφίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο


 


Comments


bottom of page